Chính sách vận chuyển của Da Phuc

Chính sách vận chuyển của DaPhuc
I. MỤC ĐÍCH
- Tạo sự khác biệt về quyền lợi cho Khách hàng khi đến mua hàng tại hệ thống website Daphuc.vn
- Hỗ trợ và gia tăng giá trị ưu đãi cho Khách khi mua hàng tại hệ website Daphuc.vn
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua các sản phẩm tại hệ thống website Daphuc.vn
III. NỘI DUNG
1. Điều kiện áp dụng
- Chính sách vận chuyển,này được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm Khách hàng mua tại hệ thống website Daphuc.vn
- Đa Phúc sẽ vận chuyển cho Khách hàng như sau:
Khoảng cách miễn phí
Khoảng cách miễn phí Giá trị đơn hàng Thời gian cam kết

KHOẢNG CÁCH GIÁ TRỊ THỜI GIAN
Trong vòng 20 km Từ 500.000 đồng  Trong vòng 1-2 ngày
Trong vòng 50 km Từ 10 triệu đồng   đến 30 triệu đồng Trong vòng 2-3 ngày
Trong vòng 100 km  
 Trên 30 triệu đồng
 Trong vòng 5- 7 ngày


- Nếu trong thời gian cam kết giao hàng mà chúng tôi chưa giao hàng được cho quý khách, thì quý khách có thể thực hiện thông báo việc hủy không nhận hàng.
- Với đơn hàng phát sinh ngoài phạm vi vận chuyển miễn phí thì mưc phí vận chuyển sẽ được thỏa thuận giữa khách hàng và Đa Phúc trước khi chốt đơn hàng để giao hàng.
- Thời gian giao hàng: Tất cả các ngày trong tuần.
- Trước khi vận chuyển, bộ phận giao hàng của Đa Phúc sẽ liên hệ với Quý khách để xác nhận việc giao hàng.
2. Các điều kiện khác
- Đối với các đơn hàng có phạm vi vận chuyển miễn phí , Khách hàng phải thực hiện thanh toán trước 80% đến 100% đơn hàng.
- Khoảng cách miễn phí được tính từ trụ sở của Đa Phúc đến địa điểm nhận hàng của Khách hàng trên hóa đơn.
- Chính sách "Vận chuyển miễn phí 100km” không áp dụng đối với những sản phẩm được mua trong chương trình khuyến mãi Giờ vàng, Giá sốc… hoặc trong những lô hàng bán thanh lý , giá ưu đãi đặc biệt.
- Đối với mỗi đơn hàng trong phạm vi chính sách, Đa Phúc chỉ vận chuyển miễn phí 01 lần
- Trường hợp Đa Phúc đã vận chuyển

Nhập số điện thoại

Thông báo

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so' - /usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so: undefined symbol: sqlite3_column_table_name

$_GET = [
    'url' => 'chinh-sach-van-chuyen-cua-da-phuc',
    'id' => '4',
];

$_SESSION = [
    '__flash' => [],
    'popup_sub' => false,
];